MATTEKAI - MATEMATIKK

 1. Matematik från början - studieopplegg

 2. AAAMath

 3. abacaba

 4. Dalabrekka skole, Kristiansund

 5. Archimeds laboratorium - Fantastisk mange aktiviteter

 6. Begynneropplæring i geometri

 7. Bortnyik - kunstner

 8. Brøk

 9. Brøk - Visuell brøkaddisjon

 10. Brøk - visuell brøksammenligning

 11. Brøk - visuell brøkmultiplikasjon med brøk

 12. Fractions bars - brøkklosser

 13. Erathostenes Sil

 14. Visual Fractions

 15. Fractions - Equivalent (utviding og forminsking)

 16. Bukkene Bruse - tall-linje spill

 17. Byggmester Ted - Desimalspill

 18. The maths file game show

 19. Calculator City - converter

 20. Dammskolen

 21. The Educator's Reference Desk - math

 22. Escher - kunstner

 23. Escher - offisielle nettsted

 24. Excel - idèhefte

 25. Faktor 8.-9.klasse

 26. Funksjonsmaskin

 27. Galleri DigiVitalis - animasjoner til å støtte forståelsen i matematikk

 28. Geobrett

 29. Geobrett - sirkulært

 30. Geometri i et historisk perspektiv

 31. Geometry through art

 32. Geometri 1 - Visuell opplevelse

 33. Geometri 2 - Visuell opplevelse

 34. Geometri - enheter lengde, flate, volum etc.

 35. Geometri - matematikk.net

 36. Golden rectangle

 37. Gruble.net

 38. Hypatia of Alexandria

 39. Illustrerte leksjoner

 40. Interaktive ressurser

 41. JOBBY - Bygg og lær

 42. Kakuro

 43. Kaspari

 44. Lokus123

 45. Matematikk - EMU (dansk)

 46. Matematikk - Wikipedia (Norsk)

 47. Matematikkens historie

 48. Matematikk.net

 49. Matematikkordbok

 50. Matematikk og IKT

 51. Matematikk.org

 52. Matematikksenteret i Norge (NSMO)

 53. Matematikksenteret i Sverige (NCM)

 54. Matematikbogen.dk

 55. Matematikbogen - oppgaver for 1. og 2. klasse

 56. Matematikbogen - oppgaver for 3. og 4. klasse

 57. Matematikbogen - oppgaver for 5. og 6. klasse

 58. Matematikbogen - oppgaver for 7. og 8. klasse

 59. Matematikbogen - oppgaver for 9. og 10. klasse

 60. Matematikhjælpen

 61. Matemania

 62. Matematikkøving - ToyTheater

 63. Matematisk problemløsning

 64. Maths online - Øv desimaltall på tall-linje

 65. Max Fri

 66. Multi - fagsted fra Gyldendal

 67. Mønster - farger

 68. National Library of Virtual Manipulatives - Veldig godt nettsted

 69. NorskNettskole - øv multiplikasjonstabellen

 70. Pascals trekant

 71. Polyeder Garten

 72. På vei til tallene - begrepstrening

 73. Rektangelmultiplikasjon - visuell multiplikasjon

 74. Rektangeldivisjon - visuell divisjon

 75. Sierpinskis trekant - fraktaler

 76. Spill matematikk - mange gode spill

 77. Matematikkspill - mange gode spill

 78. Matematikkspill - mange gode spill

 79. Spinnere - lag selv

 80. Sudoku

 81. Tallinje - positive og negative tall
 82. Tallsystemer

 83. Tall-linje med addisjon og subtraksjon

 84. Tallinjeøvelser

 85. Tesselering

 86. Tesseleringsverktøy

 87. Tetra

 88. Thinking Blocks - model your math problems

 89. Tid - hva er klokka?

 90. Vasarely - kunst

 91. Volum - hvor høyt?

 92. Algebrahelp.com

 93. AplusMath

 94. Apples4theteachers

 95. Ask Dr. Math

 96. Base 10 blocks

 97. BBC-School Primary Ages 4-11

 98. Bitesize

 99. Biographies of Women Mathematicians

 100. http://kathyschrock.net/clickonbricks/
 101. Cool Math

 102. Create a graph - Kids' Zone

 103. Cut-the-knot.org

 104. Dave´s Math Tables

 105. EdHelper - nyttig nettsted

 106. Education Planet - Math

 107. Education World: Math Center

 108. EDU2 - Math

 109. Elementary School Math - Awesome Library

 110. Fibonacci numbers and the golden section

 111. The Lucas numbers

 112. Math is fun

 113. Math open reference - Geometri

 114. Math Forum

 115. MathGlossary

 116. AAA Math - veldig nyttig side

 117. Mathematics - About.com

 118. Mr. Nussbaum's Math Lab - Veldig godt nettsted

 119. Nick's mathematical puzzles

 120. nrich.maths.org - University og Cambridge - rike oppgaver

 121. Primary Games - gode spill

 122. Problem solving (PBS)

 123. Problem-solving in Math - Thinkquest

 124. Resource Room - Øv tabeller

 125. Sacred Mathematics

 126. Superkids Math Worksheet Creator

 127. Underwater Times Table - øv multiplikasjonstabellen

 128. The Abacus

 129. The mysteries of the Greek alphabet

 130. The WWW Virtual Library - Mathematics

 131. What's my number?

 132. Vesica Piscis

 133. Yahoo! - Science: Mathematics

 134. Yahooligans - Math

Antropologi Historie Myter / Legender Religion Urbefolkning
Arkeologi Eventyr HTML / Data Native American
Astronomi Filosofi Lærerressurser Økonomi
Barne siden Fysikk Kjemi Spes.ped
Geografi Klima / miljø Matematikk Språk
Biologi Geologi
Black Studies Kunst Museum Reiser Hjem