FIBONACCI - SPESIALPEDAGOGIKK

PORTAL: Helse - Wikipedia (engelsk)

Visit Worldwatch Online

To Infoplease

Skolenettet - særskilt tilrettelagt opplæring Statlig spesialpedagogisk støttesystem PPT Nett Samtak Sosi@l og helseporten
Barnelegene Statistisk sentralbyrå Foreldreaksjonen 2001 offstart norge.no - barn med funksjonshemninger
Internet Information & Training Langenberg SearchEdu How to choose a Search Engine or Directory Langoen
Skolenettet Kvasir Yahoo! Norge WWW Virtual Library Dansk skoleweb
Mølndal Stadsbibliotek Länkskafferiet Linksidene Education World EDU2 ?
The Learning Site Digital Librarian Librarian Internet Information Startsiden Yahooligans

Lenkeside

NORSKE LENKER

Pubertet Tenårene Sex og samliv Barn og ungdom SUSS
Barnelegene Statistisk sentralbyrå Foreldreaksjonen 2001 offstart norge.no
Barnevakten Barn i fokus Sosialkunnskap Solidaritetshuset Vaksinepakken
Juniorlinken Foreldre.com Startsider.com Barnehagenett Forbundet mot rusgift
NetMechanic Star Performer Award nationalgeographic.com Kunnskapsnettet (norsk)

Lekser.no

Search Open Directory
Arts
Business
Computers
Games
Health
Home
News
Recreation
Reference
Regional
Science
Shopping
Society
Sports

De Fattiges Side

Forum for Utvikling og Miljø

Helse - Health

 1. A Blind Net Home Page

 2. A School Zone

 3. Abuse/IncestSupport - About.com

 4. ADD/ADHD - About.com

 5. American Sign Language Browser

 6. Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD)

 7. Autism at Yale: Asperger Syndrome, Autism, PDD Clinic Home Page

 8. Autism Links World Wide

 9. Autism Resources

 10. Avdeling for sjeldne funksjonshemninger

 11. Awesome Library - Special Education

 12. BandAides & Blackboards

 13. Bipolar Disorder - About.com

 14. Blindness Resource Center - The New York Institute for Special Education

 15. Bredtvet kompetansesenter - Statlig spesialpedagogisk senter for logopedi

 16. Carol´s Speech and Language Disorders Homepage

 17. CEC ERIC Clearinghouse on Disabilities and Gifted Education

 18. Center for the Study of Psychiatry and Psychology

 19. CHADD - Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder

 20. Chronic Illness, Children, Health Education

 21. CLWG: Children´s Literature Web Guide

 22. CODI - Cornucopia Of Disability Information

 23. Cognitive and Developmental Disabilities Resources

 24. Consensus as

 25. DAMP-foreningen

 26. DeafWeb Washington´s Home Page

 27. Deaf World Web

 28. Depression - About.com

 29. Disabilities - About.com

 30. Disability Internet Resources

 31. Disability - Specific Web Sites

 32. DO-IT at the University of Washington

 33. Dyslexia on the Web

 34. Dyslexia - the Gift

 35. Dyslexi på Internett - Skåne

 36. Dyslexic.Com

 37. Dysnett - Dysleksinett

 38. Dysnett

 39. Dysnett

 40. Eating Disorders - About.com

 41. Education - The Argus Clearinghouse

 42. Education - Gifted Index

 43. Education Program for Gifted Youth

 44. Education World

 45. eMail Classroom Exchange

 46. Emotional and Behavioral Disorders - About.com

 47. Federation for Children with Special Needs Web Site Boston, Massachusetts

 48. FRISAM - Frivillige organisasjoner i Norge

 49. Gallaudet University, Washington DC. The World´s Only University for Deaf

 50. General Special Needs Parenting Resources - About.com

 51. George´s Links - Dyslexia

 52. Gifted Children - About.com

 53. Health

 54. Institute for Special Education, University of Fribourg, Switzerland

 55. Institutt for spesialpedagogikk - universitetet i Oslo

 56. Internet Resources for Special Children (IRSC)

 57. Jerome & Deborah´s Page of Special Education Links

 58. Kart over institusjoner i Norge

 59. Kathy Schrock´s Guide for Educators - Special Education

 60. KomSa - Kommunikasjon og Samhandling i nettverk

 61. Kvasir - spesialpedagogikk

 62. Länkskafferiet - Människan

 63. Länkskafferiet - Utbildning och arbete

 64. Learning Disabilities - About.com

 65. Lese- og skrivevansker

 66. Links to Disability Information

 67. Lycos - Disabilities

 68. MBD-foreningen

 69. Marc Sheehan´s Special Education Page

 70. Mental Health Resources - About.com

 71. Mrs. Donn´s Special Sections - Special Education

 72. NCIP - National Center to Improve Practice in Special Education Through Technology, Media and Materials - Links

 73. Net Connections for Communication Disorders and Science - An Internet Guide by Judith Maginnis Kuster

 74. norge.no

 75. Norges Blindeforbund

 76. Norges Handikapforbund

 77. Norsk Tourette forening

 78. NTID (National Technical Institute for the Deaf) at Rochester Institute of Technology

 79. ODIN

 80. Office of Special Education

 81. Office of Special Education - Categorical Information

 82. Office of Special Education - History of Special Education

 83. Office of Special Education Programs (OSEP)

 84. Panic/Anxiety Disorders - About.com

 85. Parenting of K-6 Children - About.com

 86. People with Disabilities

 87. Peter J. McCarthy´s Special Education Page

 88. PPT Nett

 89. Psychiatry and Psychology

 90. Psychology - Galaxy

 91. Psychology WWW Resources

 92. Resources in Psychology on the Internet

 93. School Psychology Resources Online

 94. Senter for etter- og videreutdanning (SEVU)

 95. Sentralorganet for fjernundervisning (SOFF)

 96. Senter for atferdsforskning

 97. Senter for leseforskning

 98. SERI - Special Education Resources on the Internet

 99. Singapore Association of the Visually Handicapped (SAVH) Home Page

 100. SNE - Special Needs Education Network

 101. Special Education

 102. Special Education and Learning Disabilities Resources: Internet Special Education

 103. Speech-Language Pathologist Caroline Bowen

 104. Spesialpedagogikk og IKT

 105. Statens råd for funksjonshemmede

 106. Teacher Resources

 107. The Center for New Discoveries in Learning

 108. The Chemical Manipulation of Human Consciousness

 109. The DRM Guide to Disability Resources on the Internet

 110. The Gift of Dyslexia

 111. The Global Schoolhouse

 112. The Newfoundland School for the Deaf

 113. The New York Institute for Special Education

 114. The Psychology Place

 115. The School Psychologists´ Home Page

 116. The WWW Virtual Library

 117. The WWW Virtual Library - Educational Technologies

 118. Tourette-Syndrome

 119. Trøndelag kompetansesenter

 120. University of Kansas Department of Special Education

 121. Vanskeområder

 122. Web Server for the Visually Handicapped

 123. WWWPsych

 124. Yahoo! - Disabilities

 125. Yahoo! - Education: Special Education

Antropologi Historie Myter / Legender Religion Urbefolkning
Arkeologi Eventyr HTML / Data Native American
Astronomi Filosofi Lærerressurser Økonomi
Barne siden Fysikk Kjemi Spes.ped
Geografi Klima / miljø Matematikk Språk
Biologi Geologi
Black Studies Kunst Museum Reiser Hjem